Застраховки

Основно изискване на всички европейски държави е пътниците, които ги посещават да имат медицинска застраховка. Ние Ви предламе застраховки тип „Асистанс“ на компаниите “MONDIAL ASSISTANCE” и "CORIS". Предимство на застраховката тип „Асистанс", е че при настъпване на застрахователно събитие, пътникът не се разплаща на място за извършената манипулация. Документацията и заплащането се осъществяват между болничното заведение (всички държавни здравни заведения) в чужбина и застрахователния агент, издал полицата.

Покритието на полицата може да бъде от 10 000 EUR до 100 000 EUR. Разходите, които се покриват от застраховката, в зависимост от размера на нейното покритие са:Колаж със застрахователна полица

  • медицински разходи в случай на хоспитализация;
  • медицински разходи за амбулаторно лечение;
  • спешно евакуиране и спасителни операции;
  • репатриране на тленни останки;
  • зъболечение в размер на 150 EUR;
  • предаване на спешни съобщения при екстремни ситуации;
  • доставяне на лекарства.

  Mondial AssistanceCoris Bulgaria