Съдействие за издаване на визи при корпоративни пътувания

При корпоративни пътувания служителите на ВАСТЕЛС ще Ви предложат пълна информация за визовите изисквания на отделните държави, ще Ви съдействат при попълване и подаване на необходимите документи, ще Ви представляват (пред посолствата, които разрешават) при получаване на паспорта с положената виза.

  • В офиса на ВАСТЕЛС се приемат заявки за оформяне на туристически, бизнес, транзитни, частни, работни и други визи, за еднократни и многократни посещения в САЩ, Австралия, Русия, Казахстан, Виетнам, Китай, Индия, ЮАР, Саудитска Арабия и др.
  • Стойността на услугата за издаване на виза зависи от конкретния случай (държавата, за която се кандидатства за издаване на виза, стойността на задължителната консулска такса за обработка на визата, типът и категорията на визата (еднократна или многократна,  срокът за издаването ѝ).
  • Колаж (визи)Кандидатите предоставят изисканите документи в пълен комплект и носят отговорност за тяхната автентичност, валидност и достоверност на информацията посочена в тях. При пътуване с малолетни и непълнолетни лица е възможно да бъдат изискани допълнителни документи, които се определят според индивидуалния случай.
  • ВАСТЕЛС не носи отговорност за отказ за издаване на виза от страна на съответното посолство, както и за санкции в следствие просрочване максимално допустимия период на престой, в която и да било от визовите дестинации.
  • Суми, заплатени за подготовка и издаване на визи, не се възстановяват в случай на отказ за издаване на виза или анулиране на цялото пътуване.