За допълнителна информация и контакт

гр. София - 1612
бул. "Акад. Иван Гешов” №44
тел. (02) 931 11 17; (02) 931 06 36
e-mail: reservations@wasteels.bg

работно време
10:00 ч - 18:00 ч  понеделник - петък