Билети за международен железопътен транспорт

Интериор вагонВлак в гара

ВАСТЕЛС предоставя информация и издава международни билети за пътуване с влак на територията на Европа. По всяка конкретна заявка се предоставя оферта за ценови варианти на редовна тарифа или специални тарифи и карти за индивидуално, и групово пътуване.

DB лого                                                                                                                          InterRail лого