Услуги

25 години
ВАСТЕЛС-България

25 години борба за утвърждаване на фиксирано високо качество и стриктни правила
при обслужване на нашите клиенти!
25 години борба за утвърждаване на лоялност и толерантност в отношенията с
нашите партньори и доставчици!