РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ИЗЛОЖБЕНИ ЩАНДОВЕ НА ФИРМИ СПОНСОРИ

* Oцветените в червен цвят щандове са резервирани.