Уважаеми Дами и Господа,

„Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ” ще се проведе в хотел „Космополитан”, гр. Русе,
в периода от 15 до 17 май 2014 г.

1. Организатори на „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ”:
Българско Медицинско Сдружение по Хематология (БМСХ)

Управителен съвет на БМСХ:

Фирма организатор:

„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” 102
лице за контакт: Росица Джурова
тел: 02/931 06 36; 02/931 11 17
моб. тел: 0888 50 77 78
е-mail: events@wasteels.bg
web site: www.wasteels.bg

2. Важни дати на „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ”:

Регистрация на участниците на място в хотел „Космополитан” 15 май 2014 г. - 16:00 часа – 19:00 часа
Вечеря „Добре дошли” 15 май 2014 г. - 20:00 часа
Официално откриване 16 май 2014 г. - 09:00 часа
Официална вечеря 16 май 2014 г. - 20:00 часа
Официално закриване 17 май 2014 г. - 13:00 часа

3. Официален език на „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ”:

4. Основни теми на „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ”:

5. Акредитация:

„Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ” ще бъде акредитирана по критериите на Европейския съвет по акредитация в хематологията (ЕСАХ) към Европейската хематологична асоциация с СМЕ кредитни точки, както и към Българския лекарски съюз.

6. Заявки за участие във „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ”:

За заявка на Вашето участие моля да изпратите регистрационна форма до 15 април 2014 г. регистрационна форма - участници онлайн (тук).

За въпроси и допълнителна информация:

Заповядайте в хотел „Космополитан”, гр. Русе!