Регистрационен процес в хотел „Космополитaн”, гр. Русе за
„Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ”:

Регистрацията на участниците на място в хотел „Космополитан” за получаване на всички материали и хотелско настаняване
ще започне в 16.00 часа на 15 май 2014 г. на Регистрационното бюро на „ВАСТЕЛС-България“.

Работните часове за регистрация през трите дни са:

Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на събитието:

Заповядайте в хотел „Космополитан”, гр. Русе!