РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТНИЦИ

Име: *
Специалност:
УИН:
Месторабота:
Адрес за контакт:
E-mail: *
Телефон: *
Ще представя клиничен случай: * да не
(Моля уточнете)
Резервация за хотел: * Да (моля уточнете)
1 нощувка единична стая
2 нощувки двойна стая
Специална диета: (Моля уточнете)
Данни за фактура:

(Фактурата се издава на фирмата или лицето, извършило плащането)

Моля попълнете и изпратете най-късно до 15 април 2014 г.

Българско медицинско сдружение по хематология (БМСХ)
поема следните разходи на всички поканени от сдружението делегати:

За гарантиране на резервация за хотел, моля да преведете сумата от 30 лева по банкова сметка на „ВАСТЕЛС-България“, най-късно до 15 април 2014 г. В противен случай фирмата организатор не може да Ви гарантира хотелско настаняване.

Участници, нефигуриращи в списъците на БМСХ, заплащат по пакетни цени:

ПАКЕТНА ЦЕНА заплатена до
15 април 2014 г.
заплатена от
16 април 2014 г. и
на място
Участници 365 лева 375 лева

* Посочените цени са крайни, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.

Пакетната цена включва:

Важна информация: Участници в събитието (лекари, служители на фирми спонсори, придружаващи лица), които НЕ са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочените хотели. Фирмата организатор НЕ поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочените хотели.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

Потвърждение на Вашата заявка за участие във „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ” ще получите до 3 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 3 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на тел: 02/931 11 17 или мобилен: 0888 50 7778 - Росица Джурова.

Всички изпратени заявки са валидни до 15 април, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, заявката се анулира без предупреждение от страна на организатора.

ПЛАЩАНЕ И КОНТАКТИ

Моля, отбележете на банковия документ:

1. Вашето име 2. „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ” 3. За какво плащате
Контакти Банкова сметка в лева
„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
Лице за контакт: Росица Джурова
Тел: 0888 50 7778 / 02 931 11 17
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg
Плащане по банков път по сметка на
„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
Райфайзен банк – клон Бизнес Парк София

Разплащателна сметка в лева:
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00
BIC: RZBBBGSF