ФОРМУЛЯР ЗА СПОНСОРИ И ИЗЛОЖИТЕЛИ

ДАННИ ЗА СПОНСОРА/ИЗЛОЖИТЕЛЯ

Фирма: * e-mail: *
Адрес: Моб.тел:
Лице за контакт: Служ.тел/ факс: *
Данни за фактура:

ФОРМИ ЗА УЧАСТИЕ

Избор на рекламен щанд № Схема изложбени шандове – избор на щанд (тук)

Важна информация: Щандът се счита за резервиран след получаване на плащането по банковата сметка на „ВАСТЕЛС-България“ ЕООД: Райфайзен Банк – в лева BIC: RZBBBGSF/ IBAN: BG82 RZBB9155 4037 7528 00

ПАКЕТНА ЦЕНА заплатена до
15 април 2014 г.
заплатена от
16 април 2014 г. и
на място
Служители Фирми спонсори 365 лева 375 лева

* Посочените цени са крайни, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.

Пакетната цена включва:

Важна информация: Участници в събитието (лекари, служители на фирми спонсори, придружаващи лица), които НЕ са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочените хотели. Фирмата организатор НЕ поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочените хотели.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

Потвърждение на Вашата заявка за участие във „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ” ще получите до 3 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 3 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на тел: 02/931 11 17 или мобилен: 0888 50 7778 - Росица Джурова.

Всички изпратени заявки са валидни до 15 април, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, заявката се анулира без предупреждение от страна на организатора.

ПЛАЩАНЕ И КОНТАКТИ

Моля, отбележете на банковия документ:

1. Фирма 2. „Втора Национална среща на хематолозите от доболничната медицинска помощ” 3. За какво плащате
Контакти Банкова сметка в лева
„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
гр. София 1202, бул. “Княгиня Мария Луиза” 102
Лице за контакт: Росица Джурова
Тел: 0888 50 7778/ 02 931 11 17
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg
Плащане по банков път по сметка на
„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
Райфайзен банк – клон Бизнес Парк София

Разплащателна сметка в лева:
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00
BIC: RZBBBGSF