ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ
„МЛАД ХЕМАТОЛОГ”
08 - 10 ноември 2013 г.
хотел „Спорт Палас” - гр. Сливен

БМСХ

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

 
Име:
Специалност:
УИН:
Месторабота:
Адрес за контакт:
E-mail:
Телефон:
Ще представя клиничен случай:
Специална диета:
Моля, попълнете всички полета.
 

Моля попълнете и изпратете най-късно до 30 септември 2013 г.


Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com