ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ
„МЛАД ХЕМАТОЛОГ”
08 - 10 ноември 2013 г.
хотел „Спорт Палас” - гр. Сливен

БМСХ

Уважаеми Дами и Господа, 
Втори Национален симпозиум „Млад хематолог” ще се проведе в хотел „Спорт Палас”,
в периода от 08 до 10 ноември 2013 г.

1. Организатори на Втори Национален симпозиум „Млад хематолог”:
БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ (БМСХ)

Управителен съвет на БМСХ:

Маргарита Генова
Юлиан Райнов
Георги Михайлов
Стефчо Горанов
Валерия Калева
Георги Балаценко
Евгени Хаджиев
Жанет Грудева-Попова
Лиана Герчева
Лили Сивчева
Ангелина Василева

Фирма организатор:„ВАСТЕЛС-България”
гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза” 102
лице за контакт: Росица Джурова
тел: 02/931-06-36; 02/931-11-17
моб.тел: 0888 50 77 78
е-mail: office1@wasteels.bg
site: www.wasteels.bg


2. Важни дати на Втори Национален симпозиум „Млад хематолог”:

Регистрация на участниците на място в хотел „Спорт Палас” 08 ноември 2013 г. -  след 14:00 часа
Вечеря „Добре дошли” 08 ноември 2013 г. -           19:30 часа
Официално откриване на Симпозиума 09 ноември 2013 г. -           09:00 часа
Официална вечеря 09 ноември 2013 г. -           20:00 часа
Официално закриване на Симпозиума 10 ноември 2013 г. -  11:30-13:00 часа


3. Официален език на Симпозиума:

 • Български език и Английски език

4. Основни теми на Втори Национален симпозиум „Млад хематолог”:

 • Миелопролиферативни неоплазии
 • Лимфопролиферативни неоплазии
 • Миелодиспластични синдроми
 • Бенигнени хематологични заболявания
 • Хематологична диагностика
 • Хемопоетични стволови клетки
 • От фундаменталната наука до леглото на болния
 • Европейското младо поколение в хематологията

5. Акредитация:

Вторият Национален симпозиум ще бъде акредитиран по критериите на Европейския съвет по акредитация в хематологията (ЕСАХ) със СМЕ кредитни точки от Европейската хематологична асоциация и от Българския лекарски съюз.


6. Заявки за участие във Втори Национален симпозиум „Млад хематолог”:

Участниците на Симпозиума е необходимо да заявят своето желание за участие предварително като попълнят до 30 септември 2013 г. приложения Формуляр - участие.


За въпроси и допълнителна информация:

 • доц. д-р Юлиан Райнов - e-mail: j_raynov@abv.bg; телефони: 02/970-12-16, 0888155599
 • проф. д-р Маргарита Генова - e-mail: margenova@gmail.com; телефони: 02/970-12-22, 0879104908

Заповядайте в хотел „Спорт Палас”, гр. Сливен!


Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com