IX–ти Обучителен курс по ултразвук в акушерството и гинекологията