РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА - УЧАСТНИЦИ

Име: *
Специалност:
УИН:
Месторабота:
Адрес за контакт:
E-mail: *
Телефон: *
По коя от обявените теми бихте искали да бъдете включен в програмата? *
Резервация за хотел: * Да (моля уточнете)

Дата на пристигане  

Дата на заминаване
Брой нощувки
единична стая двойна стая
Специална диета: (Моля уточнете)
Данни за фактура:

(Фактурата се издава на фирмата или лицето, извършило плащането)

Моля попълнете и изпратете най-късно до 15 септември 2014 г.

БЪЛГАРСКО МЕДИЦИНСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ (БМСХ)
ПОЕМА СЛЕДНИТЕ РАЗХОДИ НА ВСИЧКИ ПОКАНЕНИ ОТ СДРУЖЕНИЕТО УЧАСТНИЦИ:

Забележка: Паркингът се заплаща индивидуално на място:

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: За гарантиране на резервация за хотел, моля да преведете сумата от 30 лева по банкова сметка на „ВАСТЕЛС-България“,
най-късно до 15 септември 2014 г. В противен случай фирмата организатор не може да Ви гарантира хотелско настаняване.

Участници, нефигуриращи в списъците на БМСХ, заплащат по пакетни цени:

ПАКЕТНА ЦЕНА заплатена до
15 септември 2014 г.
заплатена от
16 септември 2014 г.
и на място
Участници 320 лева 330 лева

* Посочените цени са крайни, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС.

Пакетната цена включва:

Забележка: Паркингът се заплаща индивидуално на място:

Важна информация: Участници в събитието, които не са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочения хотел. Фирмата организатор не поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочения хотел.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

Потвърждение на Вашата заявка за участие в Tрети Национален симпозиум „Млад хематолог” ще получите до 3 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай че не получите потвърждение до 3 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на тел: 02/931 11 17 или мобилен: 0888 50 7778 - Росица Джурова.

Всички изпратени заявки са валидни 5 календарни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

При заявка на анулации до 15 септември 2014 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации след 16 септември 2014 г. – суми не се възстановяват. При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

ПЛАЩАНЕ И КОНТАКТИ

Моля, отбележете на банковия документ:

1. Вашето име 2. Tрети Национален симпозиум „Млад хематолог” 3. За какво плащате
Контакти Банкова сметка в лева
„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” 44
Лице за контакт: Росица Джурова
Тел: 0888 50 7778 / 02 931 11 17
е-mail: events@wasteels.bg
Web site: www.wasteels.bg
Плащане по банков път по сметка на
„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
Райфайзен банк – клон Бизнес Парк София

Разплащателна сметка в лева:
BG82 RZBB 9155 4037 7528 00
BIC: RZBBBGSF