Уважаеми Дами и Господа,

Трети Национален симпозиум „Млад хематолог” ще се проведе в хотел „Калина Палас”, гр. Трявна,
в периода 07 - 09 ноември 2014 г.

1. Организатори на Трети Национален симпозиум „Млад хематолог”:
Българско Медицинско Сдружение по Хематология (БМСХ)

Управителен съвет на БМСХ:

Фирма организатор:

„ВАСТЕЛС-България” ЕООД
гр. София 1612, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” 44
лице за контакт: Росица Джурова
тел: 02/931 06 36; 02/931 11 17
моб. тел: 0888 50 77 78
е-mail: events@wasteels.bg
web site: www.wasteels.bg

2. Важни дати на Трети Национален симпозиум „Млад хематолог”:

Регистрация на участниците на място хотел „Калина Палас” 07 ноември 2014 - след 14:00 часа
Официално откриване - Вечеря „Добре дошли” 07 ноември 2014 г. - 19:30 часа
Официална вечеря 08 ноември 2014 г. - 20:00 часа
Официално закриване на Симпозиума 09 ноември 2014 г. - 13:00 часа

3. Официален език на Трети Национален симпозиум „Млад хематолог”:

4. Основни теми на Трети Национален симпозиум „Млад хематолог”:

5. Акредитация:

Трети Национален симпозиум „Млад хематолог” ще бъде акредитиран по критериите на Европейския съвет по акредитация в хематологията (ЕСАХ) към Европейската хематологична асоциация с СМЕ кредитни точки, както и към Българския лекарски съюз.

6. Заявки за участие в Трети Национален симпозиум „Млад хематолог”:

За заявка на Вашето участие моля да изпратите регистрационна форма до 15 септември 2014 г. регистрационна форма - участници онлайн (тук).

За въпроси и допълнителна информация:

Заповядайте в хотел „Калина Палас”, гр. Трявна!