ЮБИЛЕЙНА ХЕМАТОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
18 октомври 2013 г.
гр. София


Уважаеми Дами и Господа, 

От свое име и от името на ръководството на Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София, с огромно удоволствие изказвам благодарност за дейното участие на СПОНСОРИТЕ на ЮБИЛЕЙНА ХЕМАТОЛОГИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 18 октомври 2013 г. гр. София, които изцяло допринесоха за успешното организиране и осъществяване на това значимo събитие.

Благодаря и на всички участници, присъствали на този форум.

Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество!

С уважение,
Вилия Желязкова
Управител "ВАСТЕЛС-България"Copyright © 2011 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени.