АРХИВ

Уважаеми Дами и Господа,  

От свое име и от името на Организационния комитет на XIV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве 07-10 март 2013 г. в к.к Боровец, хотел”Самоков”, с огромно удоволствие изказвам благодарност за дейното участие на СПОНСОРИТЕ на Конгреса, които изцяло допринесоха за успешното организиране и осъществяване на тази значима научна проява, както и на всички лекари участвали в Конгреса.

Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество!

С уважение,
Вилия Желязкова
Управител "ВАСТЕЛС-България"

Copyright © 2012 Wasteels Bulgaria. Всички права запазени. Дизайн и реализация: Xenturia.com