ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ХЕМАТОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ