VII – ми Конгрес по физикална и рехабилитационна медицина