„НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ХЕМОПОЕТИЧНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ”