Медицински застраховки

Основно изискване на всички европейски държави е пътниците, които ги посещават да имат медицинска застраховка. Ние Ви предламе изключително изгодни застраховки тип „Асистанс“ на компаниите "CORIS" и “UNIQA”. Предимство на застраховката тип „Асистанс, е че при настъпване на застрахователно събитие, пътникът не се разплаща на място за извършената манипулация. Документацията и заплащането се осъществяват между болничното заведение (всички държавни здравни заведения) в чужбина и застрахователния агент, издал полицата.

Покритието на полицата може да бъде: 10 000 euro, 15 000 euro, 20 000 euro,
25 000 euro, 30 000 euro, 50 000 euro Разходите, които се покриват от застраховката, в зависимост от размера на нейното покритие са:

  • медицински разходи в случай на хоспитализация;
  • медицински разходи за амбулаторно лечение;
  • спешно евакуиране и спасителни операции;
  • репатриране на тленни останки;
  • зъболечение в размер на 150 euro;
  • предаване на спешни съобщения при екстремни ситуации;
  • доставяне на лекарства.

Uniqua (лого)Coris Bulgaria (лого)