Четвърта Национална конференция с международно участие „Съвременни превенции, профилактика и лечение в педиатрията.