XVII Национална конференция по болнична фармация

  Уважаеми Дами и Господа,

  XVII Национална конференция по болнична фармация ще се проведе в Хотел "България", гр. Бургас в периода от 13 до 15 октомври 2023 г.

   

  1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

   

  ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИТЕ ФАРМАЦЕВТИ В БЪЛГАРИЯ (ПОБФБ)

   

  2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

  Председател:      маг.-фарм. Велина Григорова 
  Ръководител Болнична аптека, Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Младост, гр. София
  Секретар: маг.-фарм. Веселина Пушкарова-Антова
  Болнична аптека, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Сърдечно-съдов център, гр. София
  Членове:

  маг.-фарм. Албена Чамурджиева
  Началник отдел "Фармация и медицински маркетинг", ВМА, гр. София
   

  маг.-фарм. Недялка Червенкова
  Ръководител Болнична аптека, УМБАЛ "Св.Георги", гр. Пловдив
   

  маг.-фарм. Наталия Кокудева
  Болнична аптека, СБАЛХЗ, гр. София
   

  маг.-фарм. Диана Стоянова
  Болнична аптека,  СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков - Варна", гр. Варна

   

  маг.-фарм. Надежда Славова
  МБАЛ "Самоков", гр. Самоков

     

  3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

   Ранна регистрация на фирми спонсори на Конференцията  до 15 юни 2023
   Късна регистрация на фирми спонсори на Конференцията  от 16 юни 2023
   Ранна регистрация на делегати в Конференцията  до 30 юни 2023
   Късна регистрация на делегати в Конференцията  от 01 юли 2023 и на място
   Откриване на Конференцията

   13 октомври 2023

   Вечеря „Добре дошли”  13 октомври 2023
   Официална вечеря на Конференцията  14 октомври 2023
   Закриване на Конференцията  15 октомври 2023

  Регистрация на място за Състезание студенти

  Регистрация на място за Конференция 

   13 октомври, 12:00-13:00 ч.

   

   13 октомври, 14:00-20:00 ч.

  4. АКРЕДИТАЦИЯ:

  Конференцията ще бъде акредитирана като форма на продължаващо обучение от Комисията по качество към БФС и от Националния съвет по качеството на БАПФ. Начисляване на кредитни точки от БФС е възможно, когато делегатът е с престой над 50% от научното време в Конферентна зала и е заплатил на място таксата, определена от БФС. Всички делегати, които са с отчетен по-малък от 50% престой в Конферентна зала, няма да получат кредитни точки от БФС. 

  Начисляване на кредитни точки от БАПФ е възможно срещу представяне на УИН-номер от електронния регистър на БАПФ. 
   

  5. РЕГИСТРАЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА УЧАСТИЕ:

  Всички участници на Конференцията е желателно да заявят и съответно заплатят своето участие предварително по преференциални цени на фирмата Oрганизатор.

  Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура. 

  Регистрацията на участниците в Състезание за студенти на място в хотел "България", гр. Бургас за получаване на всички материали ще започне в 12:00 ч. на 13 октомври 2023 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

  Регистрацията на участниците в Конференция по болнична фармация на място в хотел "България", гр. Бургас за получаване на всички материали ще започне в 14:00 ч. на 13 октомври 2023 г. на Регистрационното бюро на ВАСТЕЛС.

  Фирмата организатор се ангажира за оказване на пълно съдействие на участниците по време на Конференцията:

  • Регистрация на участниците;

  • Настаняване;

  • Предоставяне на материали за Kонференцията;

  • Предоставяне на информация за удостоверенията от БФС и от БАПФ за участие;

  • Обща информация и координация.

   

  6. ПЛАЩАНЕ:

  Банкова сметка за плащане на такса регистрация в лева:

  ВАСТЕЛС- България ЕООД
  КВС Банк България
  Разплащателна сметка: IBAN BG82 RZBB 9155 4037 7528 00, код: RZBBBGSF
   

  Плащания в брой, кредитна или дебитна карта не се приемат в офиса на ВАСТЕЛС. При желание за плащане в брой може да се ползват доставчици на платежни услуги (EasyPay, FastPay и др.)

   

  Забележки относно заплащане и анулация:

  Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора.

  При заявка на анулации на хотелско настаняване и/ или такса регистрация до 25 юли 2023 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частична или пълна анулация от 26 юли 2023 г. - суми не се възстановяват.

  При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

   

  Заповядайте в хотел "България", гр. Бургас!

  РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

  ЛИЧНИ ДАННИ

  На Български език
  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  На Английски език
  (Фактура се издава на фирмата или на лицето извършило плащането)

  ТАКСА РЕГИСТРАЦИЯ

  Такса регистрация

  за делегати, ПОЛЗВАЩИ ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

  за делегати, БЕЗ ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

  Ранна регистрация, заплатена
  до 30 юни 2023

  Късна регистрация, заплатена
  от 01 юли 2023 и на
  място

  Ранна регистрация, заплатена
  до 30 юни 2023

  Късна регистрация, заплатена
  от 01 юли 2023 и на място

  Членове на ПОБФБ

  170 лева

  220 лева

  80 лева 130 лева

  Нечленове на ПОБФБ

  320 лева

  420 лева

  220 лева 300 лева

  Студенти

  170 лева

  220 лева

  80 лева 130 лева

   

  Таксата регистрация за делегати, ПОЛЗВАЩИ
  ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ включва:
   

  • две нощувки на легло в помещение за двойно настаняване със закуски на бюфет;
  • достъп до Конферентна зала;
  • делегатски материали на Конференцията;
  • достъп до изложение фирми спонсори;
  • кафе паузи;
  • вечеря „Добре дошли“ на 13 октомври;
  • обяд на 14 октомври;
  • Официална вечеря на 14 октомври;
  • Интернет;
  • туристическа такса и застраховка, ДДС.

  Таксата регистрация за делегати, БЕЗ ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ включва:

  • достъп до Конферентна зала;
  • делегатски материали на Конференцията;
  • достъп до изложение фирми спонсори;
  • кафе паузи;
  • вечеря „Добре дошли“ на 13 октомври;
  • обяд на 14 октомври;
  • Официална вечеря на 14 октомври;
  • ДДС.
  Моля посочете Вашия статут, относно прилагане на такса участие

  Важна информация:

  • При регистрация на студенти е необходимо предоставянето на заверена студентска книжка или документ, удостоверяващ студентски статут. 
  • За членове на ПОБФБ се считат фармацевти, заплатили членски внос минимум за 2023, 2022 и 2021 г. При регистрация и заплащане на такса участие, членовете на Организацията ще имат възможност да заплатят членски внос за незаплатените години. Делегатите, незаплатили членски внос за последните 3 години, ще бъдат таксувани с такса НЕчлен на ПОБФБ.
  • Участници в Конференцията (фармацевти, студенти, служители на фирми спонсори), които НЕ са заявили и заплатили предварително регистрационната си такса, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в хотел "България" в гр. Бургас. Фирмата организатор НЕ поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочените хотели.
  • Паркингът в хотел "България" е платен - цената е 15 лева/лек автомобил/ден. 
  • При достатъчен брой желаещи делегати, ще бъде организиран безплатен автобусен транспорт.
  • В случай че желанието Ви за хотелско настаняване се различава от предвидените в таксата регистрация две нощувки за периода на Конференцията - желаете да ползвате само една нощувка или желаете да заявите допълнителни нощувки - моля да посочите датата на пристигане и датата да напускане на хотела.
  Доплащане за единично настаняване за периода 13-15 октомври, 2 нощувки

  Забележка: Потвърждение/отказ за организиран транспорт ще бъде направено след 01 септември 2023 г., при набиране на достатъчен брой желаещи по маршрута гр. София – гр. Бургас – гр. София.

  При липса на специални изисквания за храненето, изберете стандартно меню.
  При хранителни изисквания или проблеми, моля изберете специална диета и дайте допълнителни насоки.

  ПОТВЪРЖДЕНИЕ, ПРОМЕНИ И АНУЛАЦИИ

  Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване ще получите до 5 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай че не получите потвърждение до 5 работни дни, че Вашата заявка е приета и обработена, моля да се свържете с фирмата организатор на тел: 02 931 11 17 или мобилен: 0887 989 641 – Десислава Панайотова.

  Всички заявени резервации са валидни 5 работни дни, през който период трябва да бъде осъществено реалното им заплащане. При неспазване на това условие, резервацията се анулира без предупреждение от страна на организатора. При заявка на анулации на хотелско настаняване и/или такса регистрация до 25 юли 2023 включително, се възстановява пълната сума по плащането. При частични или пълни анулации от 26 юли 2023 – суми не се възстановяват. При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

  Моля, отбележете на банковия документ:

   1. Вашето име  2. XVII Национална конференция по Болнична фармация  3. За какво плащате

  Уважаеми Дами и Господа,

  При интерес за участие със спонсорски пакет в XVII Национална конференция по болнична фармация е необходимо да заявите писмено желанието си на мейла на ВАСТЕЛС – България ЕООД – events@wasteels.bg, след което ще Ви бъде предоставена цялостна информация и указания за всички детайли и условия, касаещи участието на Вашата фирма и на фирмените представители за периода на събитието.

   

   

              

  Хотел "България", гр. Бургас