ОСМИ КОНГРЕС ПО ФАРМАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ (антетка)

  Уважаеми Дами и Господа,

  Осми Конгрес по Фармация с международно участие ще се проведе в периода 27-30 април 2023 г., хотел "Рила", к.к. Боровец, в традиционната си присъствена форма.

   

  1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНГРЕСА:
  БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ

   

  БНДФ (лого)

   С ПОДКРЕПАТА НА:
  БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ  

   

   

  ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА
   МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ –  СОФИЯ   
  АКАД.ПРО
  Ф. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ, ДМН 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  2. ОРГАНИЗАЦИОНЕН И НАУЧЕН КОМИТЕТ:

  Организационен комитет
  Председател: проф. Георги Момеков, дфн
  Членове: проф. Румяна Симеонова, дф;  проф. Деница Момекова, дф;  доц. Нико Бенбасат, дф.
  Секретар: гл. ас. Любомир Маринов, дф

  Научен комитет
  Председател: проф. Александър Златков, дфн
  Членове: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн; проф. Николай Ламбов, дф; проф. Пламен Пейков, дф; проф. Валентина Петкова, дфн; проф. Генка Петрова, дфн; проф. Ирини Дойчинова, дфн.

  3. ВАЖНИ ДАТИ НА КОНГРЕСА:

  • краен срок за изпращане на резюмета - 30 януари 2023 г.
  • потвърждение от Научния комитет за прието участие с доклад или постерна презентация – до 15 февруари 2023 г.;
  • ранна регистрация на фирми спонсори в Конгреса - до 30 януари 2023 г.;
  • късна регистрация на фирми спонсори в Конгреса - от 31 януари 2023 г. до запълване на изложбената площ;
  • ранна регистрация на делегати в Конгреса – до 15 февруари 2023 г.;
  • късна регистрация на делегати в Конгреса – от 16 февруари до 30 март 2023 г.;
  • регистрация делегати на място в Конгреса - от 31 март 2023 г. и на място;
  • Официално откриване на Конгреса – 27 април 2023 г.;
  • Вечеря „Добре дошли” – 27 април 2023 г. – 20:00 ч., ресторант "Сезони", хотел "Рила";
  • Официално закриване на Конгреса - 29 април 2023 г.;
  • Официална вечеря29 април 2023 г. – 20:00 ч., ресторант "Сезони", хотел "Рила".

  4. ОСНОВНИ ТЕМИ НА КОНГРЕСА:

  • Подходи за лечение на Covid-19;
  • Оценка на здравни технологии и фармакоикономика;
  • Лекарство-доставящи системи;
  • Химия на лекарствата и лекарствен дизайн;
  • Фитохимия, фитотерапия, етнофармакология;
  • Фармацевтичен анализ и контрол на качеството;
  • Фармакология, токсикология и лекарствена безопасност;
  • Социална фармация и фармацевтична регулация;
  • Клинична фармация и фармакотерапия;
  • Наноразмерни лекарствени форми и нанотоксикология;
  • Биотехнологични лекарства и биоподобни ЛП;
  • Химиотерапия и лекарствена резистентност.

  5. ЛЕКТОРИ НА КОНГРЕСА:
  Водещи специалисти от България и чужбина в областта на фармацията.

  6. УЧАСТИЕ С ДОКЛАД ИЛИ ПОСТЕР:

  Краен срок за изпращане на резюмета: 30 януари 2023 г.

  Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет, като бъдат селектирани за устни презентации или постери. Авторите ще получат потвърждение дали резюмето е прието за устна презентация или постер по e-mail, на електронния адрес от който е изпратено до 15 февруари 2023 г.

  7. АКРЕДИТАЦИЯ:

  Всеки участник в Осми Конгрес по Фармация с международно участие ще може да получи Сертификат за участие.

  8. ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК НА КОНГРЕСА:

  Български език и Английски език. Няма да има осигурен симултанен превод.

  9. ЗАЯВКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЧРЕЗ:
  •    Формуляр - Регистрация делегати онлайн 
  •    чрез е-mail: events@wasteels.bg
  Моля да вписвате Вашите данни за обратна връзка (телефони и/или e-mail), както и необходимите данни (фирмени или лични) за издаване на фактура.

   

  Заповядайте в хотел „Рила”, к.к. Боровец!

   

  Уважаеми Дами и Господа,

  При интерес за участие със спонсорски пакет в Осми Конгрес по Фармация с международно участие е необходимо да заявите желанието си на мейла на ВАСТЕЛС-България ЕООД - events@wasteels.bg, след което ще Ви бъде предоставена цялостна информация и указания за всички детайли и условия, касаещи участието на Вашата фирма и на фирмените представители в периода на Конгреса.

  РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

  ЛИЧНИ ДАННИ

  (моля, изпишете на български език)
  (моля, изпишете на латиница)
  (моля, изпишете на латиница)
  (моля, изпишете на латиница)
  (моля, изпишете на латиница по международен стандарт)
  (Фактура се издава на фирмата или на лицето извършило плащането)

   

  ТАКСА УЧАСТИЕ Ранна такса до 15 февруари 2023 г. Късна такса от
  16 февруари до 30 март 2023 г.
  От 31 март 2023 г. и на място
  Делегати членове на БНДФ 170 лева 220 лева 270 лева
  Делегати Нечленове 270 лева 320 лева 370 лева
  Студенти и докторанти 150 лева 150 лева 170 лева
  Таксата участие включва:     • достъп до Научни сесии и Научни прояви;
      • достъп до изложение фирми спонсори;
      • делегатски материали;
      • участие в кафе-паузи;
      • напитка за „Добре дошли“ за делегати с хотелско настаняване в хотел „Рила“;
      • вечеря „Добре дошли“ за делегати с хотелско настаняване в хотел „Рила“;
      • достъп до Официалната вечеря за делегати с хотелско настаняване в хотел „Рила“;
      • участие в обяди на 28-ми и 29-ти април;
      • сертификат за участие.
      • Посочените цени са с включен ДДС, чл. 86 ал. 1 ПП на ЗДДС
      • Студенти/докторанти е необходимо да изпратят копие на документ, удостоверяващ техния статут
      • Годишен членски внос – 60 лв.
  * Доплащане вечеря „Добре дошли“ – за делегати без хотелско настаняване в хотел „Рила“, заплатили такса участие – 39 лв./човек
  ** Доплащане Официална вечеря – за  делегати без хотелско настаняване в хотел „Рила“, заплатили такса участие – 39 лв./човек

   

  Хотелско
  настаняване
  Единична стая с
  изглед „курорт“
  signature/superior
  Двойна стая с изглед
  „курорт“
  signature/superior
  Цената включва:

  ХОТЕЛ РИЛА 4*
  Настаняване
  след
  15:00 часа;
  освобождаване
  преди 12:00 часа

  220 лева

  Изчерпан контингент

  284 лева

  Изчерпан контингент

  една нощувка със
  закуска и вечеря,
  паркинг, безжичен
  интернет, туристическа
  такса, ДДС.
  Единична стая с
  изглед „писти“
  Двойна стая с изглед
  „писти“
  240 лева 304 лева
  Хотелското настаняване в хотел „Рила“ се гарантира при заявка и заплащане на пълната стойност на нощувките до 01 март 2023 г.
  След тази дата хотелското настаняване в хотел „Рила“ ще се предлага в зависимост от наличие или не на свободни стаи към момента.
  *Участниците в Конгреса, които НЕ са заявили и заплатили предварително хотелското си настаняване, могат да бъдат настанени при заявка в момента на регистрация само при наличие на свободни стаи в посочените хотели. Фирмата организатор НЕ поема отговорност, ако при регистрация на място, няма налични места в посочените хотели.
   - При липса на специални изисквания за храненето, изберете стандартно меню.
  - При хранителни изисквания или проблеми, моля изберете специална диета и дайте допълнителни насоки.

  ЗАПЛАЩАНЕ И АНУЛАЦИИ

  • Потвърждение на Вашата заявка за участие и хотелско настаняване ще получите до 5 работни дни от датата на изпращане на Вашата заявка. В случай, че не получите потвърждение до 5 работни дни, че е приета и обработена Вашата заявка, моля да се свържете с фирмата организатор на Конгреса на телефон: 02 931 11 17 или мобилен телефон: 0888 502 481 – Мариела Канарова.
  • При заявка на анулации до 01 март 2023 г. включително, се възстановява пълната сума по плащането. При желание за частични или пълни анулации от 02 март 2023 г. - суми за хотелско настаняване не се възстановяват. При банков превод, банковите такси са за сметка на наредителя на сумата.

  Форма за резюме / Abstract form

  Задължително е попълването на полетата на български и английски език.

  РЕЗЮМЕ

  Начин на представяне:
  Научна тематика:

  ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИ

  • Резюмето не трябва да надхвърля повече от 250 думи.
  • Резюметата трябва да бъдат съставени на български език и на английски език.
  • Резюметата трябва да бъдат структурирани в 4 части: (I.) Цел на изследването, (II.) Материали и методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение
  • Заглавието трябва да показва съдържанието на резюмето и да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ, с шрифт Times New Roman и размер на буквите 12.
  • Избягвайте използването на съкращения в заглавието.
  • За думи, които са съкратени, използвайте пълното наименование при употребата им първия път, последвано от стандартното съкращение в скоби.
  • Моля под заглавието да изпишете името или имената на авторите. Под тях, моля да изпишете наименованието на институцията.
  • Всички изпратени резюмета ще бъдат разгледани от Научния комитет, като бъдат селектирани за устни презентации или постери. Авторите ще получат потвърждение, дали резюмето е прието за устна презентация или постер по e-mail.
  • Всички постери, одобрени за участие в Конгреса ще бъдат представени под формата на плакат с размери: ширина 60 см и височина 90 см, портретна ориентация.

  Потвърждения на одобрените резюмета, които ще бъдат включени в научната програма, ще бъдат изпращани до първия автор на посочените от него e-mail адрес или номер, в срок до 15 февруари 2023 г.

  ABSTRACT

  Way of presenting the resume:
  Scientific themes:

  INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS

  • The Abstracts should not exceed more than 250 words;
  • The Abstracts should be written in Bulgarian and English language;
  • The Abstracts must be structured in 4 parts: (I.) The aim of the study, (II.) Materials and methods, (III.) Results, (IV.) Conclusion
  • The title of the Abstract should comply with its content and should be written in CAPITAL LETTERS, in Times New Roman font and font size 12.
  • Avoid using abbreviations in the title.
  • Abbreviations should be defined. For words that are abbreviated, use the full name the first time they are used, followed by the standard abbreviation parentheses.
  • The author's name should be written as follows: family name first, followed by the initials of the given name (e.g. Petrov P.)
  • The name of the Institution should be written below the names of the authors - in the order - clinic, hospital, city, country.
  • All submitted abstracts will be reviewed by the Scientific Committee and selected for oral presentations or posters. The authors will receive a notification from the Scientific committee if their abstracts are accepted as an oral presentation or poster. They will be notified via the e-mail.
  • The posters should be prepared in advance and presented in the Congress on paper, Portrait Layout, with the following dimensions: height 90 cm, width 60 cm.

  Confirmation for accepted abstracts will be send to the Lead author of the research via e-mail till
  February 15, 2023.

  Oцветените в червен цвят щандове са резервирани     

                  

  Хотел "Рила", к.к. БоровецХотел Рила, БоровецХотел "Рила", к.к. БоровецХотел Рила, БоровецХотел "Рила", к.к. Боровец