Уважаеми Дами и Господа,

От свое име и от името на ръководството на Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца с Церебрална Парализа „Св. София“, с огромно удоволствие изказвам благодарност за дейното участие на СПОНСОРИТЕ на АКАДЕМИЯ ПО ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА, 26 април 2014 в Парк Хотел „Москва“ гр. София, които изцяло допринесоха за успешното организиране и осъществяване на това значимo научно събитие.

Благодаря и на всички участници, проявили интерес и активно присъствали - като лектори и като слушатели на този научен форум.

Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество!

С уважение,
Вилия Желязкова
Управител "ВАСТЕЛС-България"