Уважаеми Дами и Господа,

От свое име и от името на ръководството на Българско медицинско сдружение по хематология, с огромно удоволствие изказвам благодарност за дейното участие на СПОНСОРИТЕ във „ВТОРА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ХЕМАТОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“, 15-17 май 2014 г., хотел „Космополитaн“, гр. Русе, които изцяло допринесоха за успешното организиране и осъществяване на това значимo Научно събитие.

Благодаря и на всички участници, проявили интерес и активно присъствали - като лектори и като слушатели на този научен форум.

Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество!

С уважение,
Вилия Желязкова
Управител "ВАСТЕЛС-България"