Уважаеми Дами и Господа,

От свое име и от името на Организационния комитет на Конференция „Дни на детската ортопедия“, 19-21 юни 2014 г., хотел „Голдън Тюлип“, гр. Варна, с огромно удоволствие изказвам благодарност за дейното участие на СПОНСОРИТЕ на Конференцията, както и на всички участници, допринесли за успешното осъществяване на тази значима научна проява.

Надявам се и в бъдеще да се радваме на взаимно ползотворно доверие и сътрудничество!

С уважение,
Вилия Желязкова
Управител "ВАСТЕЛС-България"